Toepassingen Goud

Goud is een edelmetaal dat een hele goede vorm van beleggen is, toch is goud veel meer dan alleen een beleggingsmiddel. Het op één pagina tot in detail beantwoorden van de vraag waar wordt goud voor gebruikt is vrijwel onmogelijk. U zult daarom hieronder een kortere uitleg vinden die u een indruk geeft van de toepassingen van goud.

De toepassingen van goud zijn er vele, natuurlijk is goud een gewild beleggingsmiddel maar goud is ook een manier om als kapitaal achter de hand te houden. De kluizen van centrale banken over de hele wereld liggen vol met goud en dienen om de waarde van het geld van een land op peil te houden. Tegenover elke hoeveelheid geld van een land zal een hoeveelheid goud moeten staan omdat anders het geld niets waard zou zijn. Andere goud toepassingen moet u zoeken in meer tastbare zaken dan geld en de waarde daar van. Erg voor de hand liggen de toepassingen van goud in sierraden, een groot gedeelte van de hoeveelheid goud die jaarlijks wordt gewonnen wordt gebruikt voor de productie van sierraden. Het feit dat goud populair is voor het maken van sierraden is zeker niet nieuw, al sinds de eerste vondsten van goud staat goud symbool voor rijkdom en luxe. Vandaag de dag is dat niet anders en is goud een graag gebruikt edelmetaal voor het maken van sierraden.

U zult goud toepassingen ook veel tegenkomen in de industrie, het lijkt wellicht vreemd om een metaal dat zo duur, zo waardevol en vooral zo gewild is te gebruiken voor het maken van verschillende producten. Toch heeft goud eigenschappen die niet in andere metalen te vinden zijn en daarmee laat het de producenten van deze producten geen keuze. U kunt bijvoorbeeld goud in de productie van computer chips tegenkomen. Doordat goud uitstekend elektrische- en warmte geleidingseigenschappen heeft is het erg geschikt om het binnenste van een computer chip te verbinden met de contacten. De haarfijne gouden draadjes zullen zelf heel erg weinig warmte produceren en de stroompjes zonder problemen geleiden. Niet onbelangrijk hierbij is dat 24 karaat goud in de productie van computer chips eenvoudig te verwerken is omdat het erg zacht is en niet snel breekt. Goud heeft de eigenschap een heleboel soorten straling te weerkaatsen, dit komt goed van pas voor gebruik in de ruimtevaart industrie. U kent vast de plaatjes wel van de satellieten die in de ruimte gebracht worden, deze hebben vaan zo’n mooie gouden kleur, dit is een heel dun laagje puur goud. Deze toepassingen van goud worden vanwege deze eigenschappen ook gebruikt voor het vizier van de helm van een hitte bestendig pak van brandweermannen maar ook op de helmen van astronauten. Ook wordt er gebruik gemaakt van goud in de productie van medicijnen en kunt u een gouden laagje tegenkomen op CD’s De toevoeging van goud bij het printen van foto’s of het blazen van glas bepaalde kleur effecten geeft. Er zijn nog talloze andere producten waarbij goud toepassingen mogelijk maakt die zonder goud onmogelijk zouden zijn. Er zijn tal van toepassingen van goud waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigenschap dat goud goed bestand is tegen chemische stoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de tandarts, waar wordt goud voor gebruikt bij de tandarts? Juist, voor het maken van tanden en dit komt omdat er weinig is dat gouden tanden aan tast. Er zijn echter wel stoffen die goud juist oplossen en die weer hun eigen toepassingsgebieden hebben.

Het overgrote deel van de jaarlijks gewonnen hoeveelheid goud is echter bestemd voor de voorraad van centrale banken. De vraag van centrale banken is zelfs zo groot dat alleen deze vraag de jaarlijkse productie op zou slokken. Er worden internationaal dan ook afspraken gemaakt hoe de jaarlijks gewonnen hoeveelheid van ongeveer 2400 ton goud te verdelen. Door de grote vraag van centrale banken blijft de totale vraag zo hoog dat de prijs omhoog gedreven wordt. Dit effect wordt versterkt door de groeiende vraag vanuit de industrie voor goud in productie processen.

Bij deze toenemende vraag naar goud zou u bijna vergeten dat goud gebruiken voor beleggen ook goed is voor een belangrijk deel van de jaarlijkse productie. Beleggen in goud kan op verschillende manieren gebeuren, u kunt beleggen in goudbaren of u kunt in gouden munten beleggen. Deze gouden munten worden geslagen om een aantal redenen, het gaat bijvoorbeeld om speciale munten die ter herinnering of herdenking van speciale gebeurtenissen worden geslagen. Andere toepassingen van goud voor munten zijn voor het slaan van beleggingsmunten, voor beleggingsmunten wordt de grootste hoeveelheid goud toegepast. Veel landen slaan hun eigen beleggingsmunten om daarmee de nationale goud industrie te ondersteunen. Dit is een beleid dat in Zuid Afrika in 1967 is bedacht toen daar de Krugerrand voor het eerst geslagen werd. Later werd dit voorbeeld gevolgd door andere landen die goud gebruiken om hun eigen goud industrie te ondersteunen. Denkt u hierbij aan de Canadese Maple Leaf, de Australische Gold Nugget en de Amerikaanse Gold Eagle.

Het beleggen met gouden baren is één van de toepassingen van goud die door beleggers gebruikt wordt om winst te maken met goud en inflatie onafhankelijk te beleggen. Voor professionele beleggers zijn het veelal de gouden baren die hiervoor gebruikt worden terwijl particuliere beleggers in zowel goudbaren alsook gouden munten beleggen. De goudbaren worden speciaal gemaakt door goud te gebruiken dat al voor het beleggen bedoeld is. Uiteindelijk is de vraag naar nieuw beleggingsgoud beperkt, er komt immers niet opeens een hele grote hoeveelheid geld vrij om in goud te beleggen. Door de enorm toegenomen vraag naar beleggingsgoud die de in 2007 begonnen economische crisis in 2011 te weeg bracht, is de prijs verder onder druk komen te staan met uitzonderlijke records tot gevolg. De toepassingen van goud zijn dus erg uiteenlopend waardoor verwacht mag worden dat de druk op de goudprijs alleen maar toe gaan nemen. Deze toegenomen vraag komt op naam van de centrale banken die alsmaar meer goud op voorraad willen hebben en de industrie die voor steeds meer toepassingen goud gebruiken wil.

Comments on this entry are closed.