Goud als Belegging

Als u er voor kiest om te gaan beleggen dan doet u dat om een goede reden, een beter rendement halen uit uw geld dan dat u op uw bankrekening krijgt ligt al snel voor de hand. U hebt echter een enorme keuze uit verschillende belegging vormen en u zult zich goed af moeten vragen waarom u welke vorm zou moeten kiezen. Het beleggen in goud heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen maar waarom is dit zo en is het ook geschikt voor u?

U kunt de krant bijna niet open slaan en er staat wel iets in over goud als belegging en de record prijzen die beleggers betalen voor een troy ounce goud. De verklaring voor deze zogenaamde vlucht naar goud heeft met goud zelf te maken maar ook heel erg veel met andere vormen van beleggen. De globale economische crisis die in 2007 begon heeft laten zien dat traditionele vormen van beleggingen niet de zekerheid bieden die veel beleggers hadden gehoopt te hebben. Heel veel beleggers zitten met beleggingsvormen in hun maag die een veel lagere waarde hebben dan waar ze voor aangeschaft zijn of ze hebben ze verkocht waarbij men een verlies heeft moeten accepteren. Ook het rendement is voor zover aanwezig ver beneden de verwachtingen en daarom zoeken beleggers naar beleggingen die meer zekerheid bieden. Het is om deze reden dat beleggers over stappen naar het beleggen in edelmetaal.

Goud is een edelmetaal en heeft een hoge waarde die het niet verliest. De waarde van goud wordt door de handel in goud op de wereld grondstoffen markt. De vraag naar goud, die volgens het markt mechanisme samen met de vraag de prijs bepaald, is normaal constant te noemen. Dit wil niet zeggen dat er meer dan voldoende goud is, de vraag overstijgt de productie continue maar de balans die gevonden is hield de goudprijs tussen 1981 en 2001 op een contant niveau. Na 2001 is de vraag naar goud echter toegenomen en is de prijs gaan stijgen, de reden die voor de hand ligt waarom goud als belegging opeens gewild werd moet gezocht worden in belangrijke globale gebeurtenissen. De historie van de goudkoers leert ons dat stijgingen van deze koers meestal een belangrijke globale gebeurtenis ten grondslag hebben. In dit geval moet de reden voor de toename van de gouden beleggingen gezocht in de aanslagen in New York en de daarop volgende oorlogen die de Verenigde Staten van Amerika zijn begonnen. Oorlogen zijn van oudsher één van de belangrijkste redenen geweest voor een toenemende vraag naar goud. Door de economische impact van een oorlog op een land en op de wereld economie zullen vele beleggers niet op traditionele beleggingen of op cash geld vertrouwen maar op iets dat haar waarde zal behouden. Vandaar dat goud als belegging in tijden van crisis een toevluchtsoord is.

Edelmetaal maar bijvoorbeeld ook diamanten zijn in een beperkte hoeveelheid beschikbaar en de kans dat er ineens een grote hoeveelheid wordt gevonden is erg klein. Dit betekend dus dat goud wat er ook gebeurd erg gewild zal blijven en dat aan de vraag niet opeens voldaan kan worden. Anders dan met bijvoorbeeld aandelen in een bedrijf kan goud niet failliet gaan maar een bedrijf wel waardoor uw gouden beleggingen niets meer waard zullen zijn. De recente geschiedenis leert ons dat zelfs banken failliet kunnen gaan en dat dit een ongekende crisis tot gevolg kan hebben. Uw aandelen omzetten in een edelmetaal als goud en als het economisch weer beter gaat dit goud weer verkopen is dus een oplossing waarbij u uw geld niet verliest.

Een andere reden om te kiezen voor goud als belegging kan gezocht worden in het feit dat traditionele vormen van beleggen geen of onvoldoende rendement op leveren. Het beleggen in goud is over het algemeen een langere termijn belegging, als u echter continue de markt in de gaten kunt houden dan kunt u snel aankopen en verkopen. Professionele beleggers kunnen daarom ook heel goed korte termijn winsten uit goud als belegging halen. Het feit echter dat professionele beleggers in toenemende mate de vlucht naar goud maakten en goud gebruikt werd voor beleggingen op de korte termijn heeft het effect dat de vlucht naar goud had op de goudkoers versterkt. Hier komt nog bij dat ook particuliere beleggers hun steentje bij droegen door massaal te gaan beleggen in edelmetaal. Het gevolg van dit alles was dat de stijging van de koers van die in 2001 werd ingezet niet te stoppen was. Record na record sneuvelde en na er in 2008 even boven te zijn geweest ging de goudprijs in 2009 definitief door de 1000 dollar per troy ounce grens. Het einde was echter nog niet is zicht want is 2011 werd de volgende magische grens van 1500 dollar per troy ounce geslecht en steeg de prijs van goud naar nog grotere hoogtes. Goud als belegging bleek hiermee opeens een ware goudmijn voor diegenen die op tijd hun aandelen omgeruild hadden voor goud.

Van oudsher was het beleggen in goud als een optie om geen geld te verliezen. Van goud was bekend dat het haar waarde nooit zal verliezen en de geschiedenis bewijst dit ook. Als u de geschiedenis van goud als belegging gaat bekijken dan zult u zien dat de prijs continue omhoog gaat. Dit gebeurt echter niet altijd op de korte termijn, uitzonderingen van de laatste jaren daargelaten zal de prijs over een langere termijn omhoog gaan. Dit betekend dus dat u altijd de inflatie over uw belegging terug zal krijgen en vrijwel altijd een mooie winst zal maken. Zelf beleggers die bijvoorbeeld in 1981 goud hebben gekocht voor 599 dollar per troy ounce hebben in 2011 de inflatie helemaal terug gekregen. Als ze voldoende geduld hebben gehad met het verkopen van hun gouden beleggingen dan hebben ze zelfs een hele mooie winst kunnen maken. Hiermee mag gezegd zijn dat goud als belegging dus als een zekere vorm van beleggingen gezien moet worden die altijd de inflatie en vaak een hele mooie winst op zal leveren.

Comments on this entry are closed.